Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 april jl. werden verschillende personen in het zonnetje gezet.

Cor Verdel werd benoemd tot erelid van de PNHDB en de zussen Nicole en Jacqueline Schouten van Damclub IJmuiden kregen een bondsonderscheidingsteken voor 40 jaar lidmaatschap van de KNDB. Het was de bedoeling dat Henk Fokkink een oorkonde zou krijgen voor 60 jaar lidmaatschap van de KNDB. Die oorkonde hadden we vorig jaar al in huis, maar we wilden hem graag uitreiken temidden van de andere jubilarissen. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn. De oorkonde gaat nu naar zijn oudste dochter.

Nicole Schouten

Jacqueline Schouten

Nicole en Jacqueline

Cor Verdel

oorkonde Cor Verdel

oorkonde Henk Fokkink

 

Secretaris

A.C. van Dijk
Blaasbalgstraat 66
1544 CX Zaandijk
tel. 075-6216588
email: aart.vandijk@upcmail.nl

Coörd. Teamwedstrijden

C. Verdel
Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR Haarlem
tel. 023-5492034
email: verdel.nel431@gmail.com