Herman Schuurman ontvangt bondsonderscheidingsteken.

Vrijdag 1 september  hield dv Ons Genoegen Den Ilp haar jaarvergadering in de Wije Ilp.

Ditmaal was PNHDB voorzitter Wim van Tiel daarbij aanwezig vanwege de rondgang die het PNHDB bestuur maakt langs de verenigingen om op de hoogte te blijven wat in deze moeilijke tijden leeft bij de Noord-Hollandse damverenigingen.

Na het openen van de vergadering gaf de PNHDB voorzitter uitleg over de insteek van het PNHDB bestuur en van hemzelf als Bondraadslid.
Hij gaf ook aan, dat een bestuur enkel dan kan functioneren als er voldoende onderling contact is met de verenigingen die het vertegenwoordigt en weet wat er bij die verenigingen leeft.

Nadat het grootste deel van de vergadering was geweest, stond de prijsuitreiking van de onderlinge competitie op de agenda.

Alvorens voorzitter Vermeulen de prijzen ging uitreiken gaf hij de vergadering te kennen, dat de PNHDB voorzitter ook nog een verborgen agendapunt had en gaf Wim nogmaals het woord.
In een amusante algemeen startende toespraak, waarbij de verrassing voor de te decoreren Herman Schuurman nog zo lang als mogelijk verborgen bleef, werkte Wim naar de eerste ontmoeting van Herman en Ons Genoegen tijdens een simultaan van Rob Clerc toe, om daarna nog wat persoonlijke punten en de naam van de jubilaris vrij te geven.

Een volledig verraste Herman ontving daarna namens de KNDB de Gouden Bondsonderscheidingsteken wegens ruim 40 jarig lidmaatschap.

 

 

Secretaris

A.C. van Dijk
Blaasbalgstraat 66
1544 CX Zaandijk
tel. 075-6216588
email: aart.vandijk@upcmail.nl

Coörd. Teamwedstrijden

C. Verdel
Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR Haarlem
tel. 023-5492034
email: verdel.nel431@gmail.com