Begroting 2022 vastgesteld

Gepubliceerd: zaterdag 14 mei 2022

Omdat wij geen vragen kregen over de aan u toegezonden begroting 2022 hebben wij deze tijdens de bestuursvergadering van 11 mei jl. vastgesteld.

Update damkalender 2022-2023 (versie 14 mei 2022)

Gepubliceerd: zaterdag 14 mei 2022

Op deze damkalender staat nu ook de datum van het provinciaal kampioenschap schooldammen vermeld: 18 februari 2023

Verder is de datum van het provinciaal Bekertoernooi gewijzigd. Op 22 april was Denksportcentrum 't Spaerne namelijk al bezet.
Als nieuwe datum is nu 15 april 2023 vastgelegd.

update damkalender 2022-2023 versie 14 mei 2022

ALV bestuursvoorstel 1 Damkalender 2022-2023

Gepubliceerd: donderdag 24 maart 2022

Bij de toezending van de uitnodiging en de vergaderstukken voor de ALV ontbrak de damkalender 2022-2023 omdat de KNDB haar damkalender met nationale damactiviteiten nog niet had toegezonden.

damkalender 2022-2023

Algemene Leden Vergadering PNHDB 6 april 2022

Gepubliceerd: vrijdag 11 maart 2022

Op woensdag 6 april 2022 houdt de PNHDB de Algemene Leden Vergadering in de BOKO, Kraakstraat 42 te Zaandam. Aanvang 19.45 uur.

In de bijlagen vindt u de uitnodiging en de vergaderstukken.

uitnodiging
Verslag ALV 23 september 2020
jaarverslag secretaris
jaarverslag coördinator teamwedstrijden
jaarverslag jeugd 2020-2021
jaarverslag jeugd 2021-2022
jaarverslag protestcommissie
jaarverslag penningmeester 2020
jaarverslag penningmeester 2021
verklaring kascontrolecommissie
bestuursvoorstellen
 

btw reageer op tijd

Gepubliceerd: zaterdag 25 september 2021

Zoals eerder bericht is met ingang van 1 januari 2022 de btw-vrijstelling voor sportverenigingen niet langer van toepassing voor denksportorganisaties.

De bijlage bevat een brief van de KNDB met aanvullende informatie.

BELANGRIJK: Als u op 15 oktober 2021 nog geen brief van de belastingdienst hebt ontvangen, wacht dan niet langer maar neeem zelf contact op met de belastingdienst!

brief inzake BTW

Concept damkalender PNHDB 2021-2022

Gepubliceerd: maandag 15 april 2019

Tijdens de bestuursvergadering van 8 september jl. is de concept Damkalender PNHDB seizoen 2021-2022 besproken en vastgesteld.

 

concept damkalender PNHDB seizoen 2021-2022

Vergaderschema 2022-2023

Gepubliceerd: zondag 09 april 2017

Het bestuur van de PNHDB vergadert in het damseizoen 2022-2023 op:

31 augustus 2022

12 oktober 2022

23 november 2022

11 januari 2023

22 februari  2023

29 maart 2023

5 april 2023 Algemene Ledenvergadering

10 mei 2023

Als u iets in wilt brengen voor een bestuursvergadering dan kunt u dit uiterlijk een week voor de vergadering schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij de secretaris.

 

 

Secretaris

A.C. van Dijk
Blaasbalgstraat 66
1544 CX Zaandijk
tel. 075-6216588
email: aart.vandijk@upcmail.nl

Coörd. Teamwedstrijden

C. Verdel
Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR Haarlem
tel. 023-5492034
email: verdel.nel431@gmail.com