Algemene Leden Vergadering PNHDB 6 april 2022

Gepubliceerd: vrijdag 11 maart 2022

Op woensdag 6 april 2022 houdt de PNHDB de Algemene Leden Vergadering in de BOKO, Kraakstraat 42 te Zaandam. Aanvang 19.45 uur.

In de bijlagen vindt u de uitnodiging en de vergaderstukken.

uitnodiging
Verslag ALV 23 september 2020
jaarverslag secretaris
jaarverslag coördinator teamwedstrijden
jaarverslag jeugd 2020-2021
jaarverslag jeugd 2021-2022
jaarverslag protestcommissie
jaarverslag penningmeester 2020
jaarverslag penningmeester 2021
verklaring kascontrolecommissie
bestuursvoorstellen
 

 

Secretaris

A.C. van Dijk
Blaasbalgstraat 66
1544 CX Zaandijk
tel. 075-6216588
email: aart.vandijk@upcmail.nl

Coörd. Teamwedstrijden

C. Verdel
Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR Haarlem
tel. 023-5492034
email: verdel.nel431@gmail.com