Begroting 2022 vastgesteld

Gepubliceerd: zaterdag 14 mei 2022

Omdat wij geen vragen kregen over de aan u toegezonden begroting 2022 hebben wij deze tijdens de bestuursvergadering van 11 mei jl. vastgesteld.

 

Secretaris

A.C. van Dijk
Blaasbalgstraat 66
1544 CX Zaandijk
tel. 075-6216588
email: aart.vandijk@upcmail.nl

Coörd. Teamwedstrijden

C. Verdel
Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR Haarlem
tel. 023-5492034
email: verdel.nel431@gmail.com