Op woensdag 5 april 2023 houdt de PNHDB de Algemene Leden Vergadering in de BOKO, Kraakstraat 42 te Zaandam. Aanvang 19.45 uur.

In de bijlagen vindt u de uitnodiging en de vergaderstukken.

uitnodiging 
verslag ALV 6 april 2022
jaarverslag secretaris en ledenbestand 2022
jaarverslag coördinator teamwedstrijden en persoonlijke wedstrijden
jaarverslag protestcommissie 2022
jaarverslag penningmeester 2022
verklaring kascontrolecommissie 2022
begroting 2023
bestuursvoorstellen
concept damkalender PNHDB seizoen 2023-2024

 

 

 

Secretaris

A.C. van Dijk
Blaasbalgstraat 66
1544 CX Zaandijk
tel. 075-6216588
email: aart.vandijk@upcmail.nl

Coörd. Teamwedstrijden

C. Verdel
Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR Haarlem
tel. 023-5492034
email: verdel.nel431@gmail.com