Cor Verdel benoemd tot lid van verdienste KNDB

Gepubliceerd: maandag 01 januari 2018

Het was de bedoeling, om tijdens het 110 jarig Jubileum van de Haarlemse Damclub Cor Verdel te laten verrassen door KNVB voorzitter Hans Vermeulen, met wie Cor jarenlang in het bestuur van de PNHDB gezamenlijk was opgetrokken.

Helaas kon Cor niet aanwezig zijn bij het jubileum en was Hans niet meer de KNDB voorzitter.

Dientengevolge is nu tijdens een bestuursvergadering van de PNHDB, waarbij tijdens zijn kennismakingsrondje ook Ebbo de Jong aanwezig was als nieuwe voorzitter van de KNVB,  Cor Verdel compleet verrast met zijn benoeming tot lid van verdienste van de KNDB.
PNHDB voorzitter Wim van Tiel opende de vergadering en gaf daarbij aan dat de vergadering anders zou zijn dan normaal toen hij Ebbo de Jong welkom heette. 
Dat bleek ook wel, want alvorens het woord te richten tot de nieuwe KNDB voorzitter begon hij een humoristisch verhaal, gestoeld op mogelijkheden en dammen, waarbij de aanwezigen en zeker ook Cor geïnteresseerd en vooral geamuseerd luisterden.

Waar de toespraak algemeen begon, spitste het zich naar het eind, zonder dat Cor het opmerkte, specifiek toe op zijn persoon. 
Groot was bij Cor dan ook de verrassing toen de tekst als volgt wel heel persoonlijk werd;

"Ga je organiseren, zijn er twee mogelijkheden, je wordt een BoBo, of je steekt echt de handen uit de mouwen door het organiseren of arbitreren van toernooien.
Word je een BoBo heb je in mijn verhaal pech gehad.
Ga je organiseren of arbitreren, kan het zo maar zijn, dat je Cor Verdel heet en bent benoemd tot lid van verdienste van de Koninklijke Nederlandse Dam Bond.
Cor, van harte gefeliciteerd en hierbij overhandig ik je de bijbehorende oorkonde."

Pas na die laatste zin, de hand van de PNHDB voorzitter en het ontvangen van de oorkonde, realiseerde Cor zich wat hem was toebedeeld.

Uiteraard hoeft het geen betoog, dat Cor Verdel, die reeds een groot aantal jaren bestuurder is van de PNHDB, die diverse toernooien en competities organiseerde en eindeloos veel wedstrijden en toernooien op uitstekende wijze arbitreerde, deze onderscheiding meer dan verdient.

 

Secretaris

A.C. van Dijk
Blaasbalgstraat 66
1544 CX Zaandijk
tel. 075-6216588
email: aart.vandijk@upcmail.nl

Coörd. Teamwedstrijden

C. Verdel
Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR Haarlem
tel. 023-5492034
email: verdel.nel431@gmail.com