Vergaderschema 2022-2023

Gepubliceerd: zondag 09 april 2017

Het bestuur van de PNHDB vergadert in het damseizoen 2022-2023 op:

31 augustus 2022

12 oktober 2022

23 november 2022

11 januari 2023

22 februari  2023

29 maart 2023

5 april 2023 Algemene Ledenvergadering

10 mei 2023

Als u iets in wilt brengen voor een bestuursvergadering dan kunt u dit uiterlijk een week voor de vergadering schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij de secretaris.

 

 

Secretaris

A.C. van Dijk
Blaasbalgstraat 66
1544 CX Zaandijk
tel. 075-6216588
email: aart.vandijk@upcmail.nl

Coörd. Teamwedstrijden

C. Verdel
Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR Haarlem
tel. 023-5492034
email: verdel.nel431@gmail.com