Wedstrijden PNHDB Ereklasse verschoven i.v.m. coronavirus

Gepubliceerd: vrijdag 13 maart 2020

Hiermede wil ik u mededelen dat de wedstrijdleider met overige bestuursleden PNHDB besloten heeft om de wedstrijden DDV - Dam Combinatie Zaanstreek,
Purmerend'66 - SNA, 020 - SNA 2, Oosterend/Texel - DDV  voorlopig te verschuiven naar 31 maart. Daarna zullen we kijken hoe dan de situatie is.

U hiermede op de hoogte te hebben gebracht teken ik met een vriendelijke Dammersgroet.

Cor Verdel

Coordinator Teamwedstrijden PNHDB

 

Secretaris

A.C. van Dijk
Blaasbalgstraat 66
1544 CX Zaandijk
tel. 075-6216588
email: aart.vandijk@upcmail.nl

Coörd. Teamwedstrijden

C. Verdel
Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR Haarlem
tel. 023-5492034
email: verdel.nel431@gmail.com