Bondscompetitie 2019-2020 (versie 21-3-20)

Gepubliceerd: zaterdag 21 maart 2020

Hierbij vindt u de uitslagen en de tussenstand van de Ereklasse en de eindstand van de Hoofdklasse.

bondscompetitie 2019-2020

Algemene Ledenvergadering verschoven naar 23 september

Gepubliceerd: zaterdag 21 maart 2020

In verband met het coronavirus zag het bestuur van de PNHDB zich genoodzaakt de Algemene Leden Vergadering die gepland stond op woensdag 8 april 2020 uit te stellen tot een nader te bepalen datum. De nieuwe datum is woensdag 23 september.

Boko mag vanaf 1 juli onder voorwaarden weer open. Het centrum is aangepast aan de 1,5 meter regel. Zo zijn alle tafels en stoelen op de vereiste afstand gebracht en is de juiste plek hiervoor duidelijk gemarkeerd. Dat heeft tot gevolg dat er behoorlijk is ingeleverd aan capaciteit en de twee denksportzalen zijn samengevoegd tot één met een maximale capaciteit van 48 personen. Er is wel enige terughoudendheid bij het bestuur van Bokoom de locatie weer open te stellen voor buitenstaanders omdat de vrees voor besmetting daardoor urgenter is. Een besmetting in het centrum opgelopen kan voor Boko als locatie namelijk de doodsteek betekenen.

Het bestuur van Boko vertrouwt er op dat in de uitnodiging aan leden van PNHDB vooral regel 1, blijf thuis bij klachten, prominent onder de aandacht wordt gebracht.

Algemene Leden Vergadering 8 april 2020

Gepubliceerd: maandag 09 maart 2020

Hierbij ontvangt u de uitnodiging en de vergaderstukken voor de Algemene Leden Vergadering van woensdag 8 april 2020.

De vergadering wordt gehouden in De BOKO, Kraakstraat 42 te Zaandam. Aanvang 19.45 uur.

Graag tot dan!

agenda en vergaderstukken ALV 8-4-20

jaarverslag coördinator team- en persoonlijke wedstrijden (zonder adresgegevens)

verklaring kascontrolecommissie

Gewijzigde damkalender PNHDB 2020-2021

Gepubliceerd: maandag 15 april 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 september jl. is de Damkalender PNHDB seizoen 2020-2021 besproken en vastgesteld.

Wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke kalender:
Bondscompetitie start pas in december 2020 (i.v.m. corona)
Bekerwedstrijden 10 april 2021 
Heerhugowaard open is van 10-17 juli 2021

 damkalender seizoen 2020-2021 versie 6-10-2020

Vergaderschema 2020-2021

Gepubliceerd: zondag 09 april 2017

Het bestuur van de PNHDB vergadert in het damseizoen 2020-2021 op:


9 september 2020

23 september 2020 Algemene Ledenvergadering

21 oktober 2020

25 november 2020

6 januari 2021

17 februari  2021

24 maart 2021

7 april 2021 Algemene Ledenvergadering

12 mei 2021

Als u iets in wilt brengen voor een bestuursvergadering dan kunt u dit uiterlijk een week voor de vergadering schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij de secretaris.

 

 

Secretaris

A.C. van Dijk
Blaasbalgstraat 66
1544 CX Zaandijk
tel. 075-6216588
email: aart.vandijk@upcmail.nl

Coörd. Teamwedstrijden

C. Verdel
Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR Haarlem
tel. 023-5492034
email: verdel.nel431@gmail.com