Damkalender 2018-2019

Gepubliceerd: zondag 09 september 2018

In de damkalender PNHDB seizoen 2018-2019 zoals gepubliceerd in de stukken van de Algemene Vergadering op de website staan enkele data die niet meer kloppen.

De KNDB heeft m.b.t. de Nationale Competitie vastgehouden aan haar eigen kalender. De speeldata zijn 5 en 19 januari (dus niet 26 januari), 2 februari (niet 9 februari),
16 februari (niet 23 februari). 

Het schooldamkampioenschap van Noord Holland wordt gespeeld op zaterdag 2 maart 2019. De oorspronkelijke datum 16 februari is niet geschikt, want dan start de krokusvakantie in Noord Holland.

Damkalender 2018-2019 versie 9-9-18

Cor Verdel benoemd tot lid van verdienste KNDB

Gepubliceerd: maandag 01 januari 2018

Het was de bedoeling, om tijdens het 110 jarig Jubileum van de Haarlemse Damclub Cor Verdel te laten verrassen door KNVB voorzitter Hans Vermeulen, met wie Cor jarenlang in het bestuur van de PNHDB gezamenlijk was opgetrokken.

Lees meer...

Vergaderschema 2018-2019

Gepubliceerd: zondag 09 april 2017

Het bestuur van de PNHDB vergadert in het damseizoen 2018-2019 op:


29 augustus 2018

10 oktober 2018

21 november 2018

9 januari 2019

27 februari  2019

27 maart 2019

11 april 2019 Algemene Ledenvergadering

15 mei 2019

Als u iets in wilt brengen voor een bestuursvergadering dan kunt u dit uiterlijk een week voor de vergadering schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij de secretaris.

 

 

Secretaris

A.C. van Dijk
Blaasbalgstraat 66
1544 CX Zaandijk
tel. 075-6216588
email: aart.vandijk@upcmail.nl

Coörd. Teamwedstrijden

C. Verdel
Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR Haarlem
tel. 023-5492034
email: verdel.nel431@gmail.com